Studia w języku angielskim lubelskie | Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Studia w języku angielskim lubelskie | Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej


Interesują Cię studia w języku angielskim w Polsce? Zapraszamy do Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, gdzie możesz studiować informatykę (computer science), pielęgniarstwo (nursing), turystykę i rekreację (tourism and recreation). Ponadto oferujemy ciekawe i przyszłościowe studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, rolnictwa ekologicznego, rachunkowości i finansów czy ochrony danych osobowych. Nasi studenci mogą starać się o dofinansowanie Erasmus+ i wyjechać na zagraniczne praktyki.

Studia w języku angielskim lubelskie

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tel.: +48833449900
Sidorska 95 / 97
21-500 Biała Podlaska
lubelskie
Strona: