EnviMap ochrona środowiska, ekspertyzy, opracowania i raporty środowiskowe EnviMap Krzysztof Pyszny

EnviMap ochrona środowiska, ekspertyzy, opracowania i raporty środowiskowe


Głównym celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest przedstawienie najbardziej prawdopodobnych skutków jakie może wywołać realizacja ustaleń dokumentów planistycznych w środowisku. Należy mieć na uwadze to, że „postępowanie takie ani nie daje, ani dać nie może stuprocentowej pewności” zawsze ma ono charakter hipotetyczny. Celem tego postępowania jest również wskazanie elementów projektowanych dokumentów, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz wskazanie rozwiązań alternatywnych i określenie działań minimalizujących a w ostateczności kompensujących utracone walory środowiska przyrodniczego.

https://envimap.pl

EnviMap Krzysztof Pyszny
Tel.: 504278080
Piątkowska 118 / 31
60-649 Poznań
wielkopolskie
Strona: