Grys granitowy Wrocław - Mota-Engil Central Europe S.A Mota-Engil Central Europe S.A.

Grys granitowy Wrocław - Mota-Engil Central Europe S.A


Kopalnia granitu "Górka" zarządzana jest przez firmę Mota-Engil Central Europe S.A. W miejscu tym wytwarzane sąL grysy, klińce, tłucznie oraz mieszanki o ciągłym uziarnieniu. Proces produkcji jest kontrolowany, a to pozwala firmie finalnie uzyskać wysokiej jakości kruszywa. Pracownicy, którzy wszystkim zarządzają, poza ciągłością produkcji pilnują również pozyskiwanego materiału. Najpierw, po wstępnym zakwalifikowaniu złoża są odstawione na miejsce wydobycia, a odstrzelony urobek - przeniesiony na linię krusząco - sortującą, gdzie poddany jest obróbce mechanicznej. W firmie tej wszystkie usługi zrealizowane są każdorazowo dokładnie tak, jak oczekuje tego klient.

Grys granitowy Wrocław

Mota-Engil Central Europe S.A.
Tel.: 713930494
Górka Sobocka 28
57-150 Prusy
dolnośląskie
Strona: